isolera golvet
isolera golvet
isolera golvet
isolera golvet

Konsten att isolera golvet

Isolera golvet och spara pengar! Förutom att du minskar uppvärmningskostnaderna till ditt hus, sparar du på miljön och får ett behagligare inomhusklimat. I texten nedan hittar du tips och råd om hur du bäst går tillväga för att isolera golvet.

OLIKA GOLV

Det vanligaste är att man tar bort det befintliga golvet, isolerar och sedan täcker med ett nytt ytskikt. Men, under vissa omständigheter behöver man inte riva upp det nuvarande golvet, utan man isolerar direkt på golvet och avslutar med ett nytt ytskikt. Detta sätt att isolera bygger upp golvet ett antal centimetrar vilket gör att lister och trösklar påverkas. Vanligare är alltså att man tar bort det nuvarande golvet, isolerar golvet och sedan täcker med ett nytt ytskikt.

MATERIALVAL

Vilket material du ska välja för att isolera golvet beror på många olika faktorer. A och O är att anpassa materialvalet till de förhållanden som råder vid just ditt golv. De vanligaste materialen som man använder när man ska isolera golvet är Mineralull, Cellulosafiber och Cellplast.

KVALITET

På förpackningen står ofta ett siffervärde som på markerar värmeledningsförmågan. Enheten betecknas lambda. Ju lägre lambdavärde, desto bättre isoleringsförmåga. På förpackningen finner du även ett K-värde. Ju lägre K-värde desto bättre värmeisolerande förmåga.

UNDVIK SKARVNING

När man använder isolering som kommer i rulle eller skivor gäller det att inte skarva för mycket. Vid isolering av golvet är det viktigt att isoleringen blir tät och inte får något luftläckage, som lätt kan uppstå vid allt för mycket skarvning. När man isolerar med dubbla lager måste skarvarna förskjutas så att skarven inte hamnar på samma ställe i de olika lagren.

CELLULOSAFIBER

Vanliga material i cellulosafiber är kutterspån, lin, hampa, tidningspapper och sågspån. Att isolera golvet med cellulosa är en gammal anrik metod. Men den är långt ifrån omodern. Cellulosa har nämligen en stor fördel, den kan andas. Det innebär att den både kan absorbera och avge fukt, beroende på förhållande. Det är en stor fördel i äldre byggnader där det förekommer en viss fuktvandring. Cellulosafibern är brännbar. Därför är det viktigt att kontrollera att materialet är behandlat med någon form av brandskyddsmedel och eventuellt även antimögelmedel innan man sätter igång med att isolera golvet. Cellulosafiber finns i form av skivor, mattor och lösull.

CELLPLAST

Cellplast, eller frigolit som det också kallas, har historiskt sett oftast använts utomhus på källarväggar, fasader, under betongplattor och på yttertak. Hur man isolerar en källare kan du läsa mer om här >>. Numera används cellplast för att isolera golvet, både undergolv och övergolv. En fördel med cellplast är att den tål väta. Cellplasten är brännbar, vid brand uppstår en extremt ohälsosam rök. Cellplast finns som skivor, lösull och isolerande dräneringsskiva.

MINERALULL

Mineralull finns både i form av stenull och som glasull. Båda kliar något på huden vid hantering. Främsta skillnaden mellan den grå stenullen och den gula glasullen är att stenull tål högre temperaturer. När man ska isolera golvet kan man ibland behöva trycka ihop isoleringen. En del menar att glasull är bättre om man måste trycka ihop isoleringen eftersom den återtar sin ursprungliga form snabbare än stenullen. Mineralullen ska inte bli blöt, då isolerar den sämre. Mineralull finns i form av skivor, mattor och lösull.

TIPS OCH RÅD

Om du är osäker på vilken typ av isolering som passar bäst för att isolera golvet hos dig, ta kontakt med din lokala bygghandlare. De har lång erfarenhet på området och hjälper gärna till.